Natur-helsecentret

Sundhedstjek

Homøopatisk test med iris- og urinanalyse.

Homøopatisk Test

(Bioenergi- og mineraltest)
Ved den homøopatiske test måles meridianpunkterne på fingrene og tæerne, som har forbindelse til et organ eller et funktionsområde i kroppen. Denne måling viser, om der er tale om en fejlfunktion eller om kroppen er i balance.

Iri
sanalyse

I iris (regnbuehinden) aflæses eventuelle irritationer, spændinger, fejlfunktioner og arvelige anlæg og tendenser.


Urinanalyse

Urinanalysen viser kroppens udskillelsesevne her og nu og eventuelle belastninger i de forskellige organer.

Udfra resultaterne af denne sundhedstjek gives der vejledning om indtagelse af homøopatisk naturmedicin, kostvejledning og evt. henvisning til behandling med afspænding, zoneterapi eller bindevævsmassage for at hjælpe kroppen til at komme fysisk og psykisk i balance.

Homøopati

Homøopatiens grundlægger var Christian Friedrich Hahnemann født i Meissen i 1755. Han var meget talentfuld indenfor det sproglige, naturvidenskabelige og det lægelige område. Han forskede emsigt og nåede derigennem til sin læresætning:
”Similia similibus curantur” - ”Lignende helbredes gennem lignende”

Selv om det var det modsatte han havde lært i sin studietid, kunne han begrunde denne læresætning med et meget nøje afprøvet lægemiddelstudium, som han havde afprøvet på sine sunde studenter og ikke mindst på sig selv.


Ad denne vej fik han, når han eller hans elever indtog et af de sædvanlige lægemidler eller en bestemt gift i en sædvanlige dosering over en længere tidsperiode, et antal af forskellige symptomer frem, som påvirkede kroppen og temperamentet (sindet).

Disse symptomer blev nøje nedskrevet og hvert enkelt middel fik derved sin egen karakteristiske symptombillede. Denne forskning dannede grundlaget for den:
”homøopatiske lægemiddellære”

Hahnemann fandt ud af, at sygdomme med den største effekt blev helbredt af de stoffer, som kom nærmest symptombilledet. For at undgå den giftige reaktion (toksisk virkning) anvendte han fortyndingsprincippet og potensering (tilføring af energi).

Se Cellesalt terapi bogen!